Close

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych to proces zabezpieczania informacji poprzez ich kodowanie w taki sposób, aby były one nieczytelne dla osób, które nie posiadają odpowiedniego klucza deszyfrującego. Szyfrowanie stosuje się w celu ochrony poufnych informacji, takich jak hasła, numery karty kredytowej, dane medyczne, a także wrażliwe informacje biznesowe.

Istnieje wiele metod szyfrowania danych, w tym symetryczne i asymetryczne. W symetrycznym szyfrowaniu klucz szyfrowania i deszyfrowania jest taki sam, co oznacza, że tylko osoby, które posiadają ten sam klucz, są w stanie odczytać zakodowane dane. Natomiast w asymetrycznym szyfrowaniu klucz publiczny jest dostępny dla każdego, kto chce przesłać dane, a klucz prywatny jest znany tylko odbiorcy, który może odczytać dane.

Szyfrowanie danych jest ważne w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa w świecie cyfrowym. Dlatego większość stron internetowych, aplikacji mobilnych i systemów operacyjnych stosuje szyfrowanie danych, aby zapewnić ochronę prywatności użytkowników.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close