Close

Przepustowość

Przepustowość, w angielskim oznaczana słowem "throughput". To ilość danych, która może być przesłana przez łącze sieciowe w jednostce czasu, wyrażana w bitach na sekundę (bps), kilobitach na sekundę (kbps), megabitach na sekundę (Mbps) lub gigabitach na sekundę (Gbps).

Przepustowość jest różna od szerokości pasma (bandwidth), która określa maksymalną ilość danych, które mogą być przesłane przez łącze sieciowe w jednostce czasu. Przepustowość jest rzeczywistą ilością danych, która faktycznie przepływa przez łącze w danym czasie, uwzględniając opóźnienia, kolizje, błędy itp.

Przepustowość jest ważnym czynnikiem w sieciach komputerowych, ponieważ wpływa na szybkość przesyłania danych między urządzeniami sieciowymi. Im wyższa przepustowość, tym większa ilość danych może być przesłana w jednostce czasu, co oznacza szybsze przesyłanie plików, stron internetowych, wideo itp.

Przepustowość jest ograniczana przez różne czynniki, takie jak jakość sygnału, liczba użytkowników, czas przesyłu, opóźnienia itp. W przypadku sieci kablowych, na przykład w sieciach LAN, przepustowość zależy od maksymalnej przepustowości kabla i urządzeń sieciowych. W przypadku sieci bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi, przepustowość zależy od jakości sygnału, liczby użytkowników, odległości od routera itp.

Przepustowość jest również ważna w przypadku usług internetowych, takich jak dostęp do Internetu lub hosting stron internetowych. Dostawcy usług zwykle określają limity przepustowości, które użytkownicy mogą wykorzystać, co wpływa na szybkość przesyłania i pobierania danych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close