Close

Terminal komputerowy

Terminal komputerowy to urządzenie lub program, które umożliwia użytkownikowi wykonywanie poleceń na zdalnym serwerze lub urządzeniu. Terminal działa zwykle poprzez protokoły takie jak SSH, Telnet lub RDP, umożliwiając użytkownikowi zdalny dostęp do systemu. W terminalu komputerowym użytkownik może wprowadzać polecenia za pomocą klawiatury i otrzymywać wyniki na ekranie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zdalnego zarządzania serwerami lub urządzeniami, gdzie nie ma bezpośredniego dostępu do konsoli. Terminale komputerowe mogą działać jako fizyczne urządzenia, np. w postaci terminala tekstowego, który jest podłączony bezpośrednio do serwera lub w formie programu, który działa na komputerze i umożliwia zdalny dostęp do systemu poprzez sieć.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close