Close

Interface

Interface to połączenie między dwoma elementami lub systemami, które umożliwia im wzajemne oddziaływanie i komunikację. Interfejsy są używane w wielu dziedzinach, w tym w elektronice, programowaniu, projektowaniu interakcji człowiek-komputer oraz w wielu innych dziedzinach. W elektronice, interfejs definiuje zwykle sposób, w jaki urządzenia przesyłają informacje między sobą, na przykład za pomocą określonych sygnałów, protokołów i złącz. W programowaniu, interfejs jest często opisywany jako zestaw funkcji lub metod, które umożliwiają innym programom lub modułom dostęp do funkcjonalności udostępnianej przez dany program lub bibliotekę. Interfejsy programistyczne umożliwiają programistom tworzenie aplikacji, które korzystają z funkcjonalności innych aplikacji lub usług, bez konieczności znać szczegóły ich implementacji. W projektowaniu interakcji człowiek-komputer, interfejs odnosi się do sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z urządzeniem lub aplikacją. Interfejs użytkownika obejmuje elementy takie jak menu, przyciski, pola tekstowe, okna dialogowe i inne elementy, które umożliwiają użytkownikom korzystanie z aplikacji i wykonanie określonych działań.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close