Close

RODO

RODO to ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które zostało wprowadzone przez Unię Europejską w maju 2018 roku. Celem RODO jest ochrona prywatności i danych osobowych obywateli Unii Europejskiej oraz zapewnienie jednolitych przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w całej UE. RODO nakłada na przedsiębiorstwa i organizacje, które przetwarzają dane osobowe, szereg wymogów i obowiązków, takich jak uzyskanie zgody na przetwarzanie danych, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych, prawa do dostępu i usunięcia danych, a także obowiązek powiadomienia organu nadzorczego o naruszeniach ochrony danych. Przedsiębiorstwa i organizacje muszą również wyznaczyć inspektora ochrony danych (IOD), który jest odpowiedzialny za monitorowanie przestrzegania przepisów RODO oraz kontaktowanie się z organem nadzorczym w przypadku naruszeń lub incydentów związanych z ochroną danych. Naruszenie przepisów RODO może skutkować wysokimi karami finansowymi, a nawet utratą zaufania klientów i wizerunku organizacji. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa i organizacje stosowały się do wymogów RODO i podejmowały odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close