Close

Krosowanie kabli

Krosowanie kabli to proces łączenia dwóch urządzeń sieciowych, takich jak komputery lub przełączniki, za pomocą kabla Ethernet. W krosowaniu kabli ważne jest prawidłowe połączenie poszczególnych przewodów w kablu, aby urządzenia były w stanie komunikować się ze sobą. W kablu Ethernet występują 8 przewodów, ułożonych w 4 pary. W krosowaniu kabli przewody z jednej pary muszą być odpowiednio połączone z przewodami drugiej pary. Jest to konieczne, ponieważ przesyłanie danych między dwoma urządzeniami wymaga, aby dane były przesyłane w jednej parze, a odbierane w drugiej. Krosowanie kabli jest wykonywane w różnych sytuacjach, w których połączenie dwóch urządzeń za pomocą kabla Ethernet wymaga użycia kabla krosowanego, a nie prostego kabla Ethernet. Przykładem może być połączenie dwóch komputerów bez użycia przełącznika lub routera, albo połączenie komputera z drukarką sieciową bez użycia przełącznika. W takim przypadku konieczne jest użycie kabla krosowanego, aby połączyć urządzenia ze sobą i umożliwić przesyłanie danych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close