Close

Prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym to jedno z praw przysługujących osobom, których dane osobowe są przetwarzane, na mocy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Prawo to daje prawo osobie, której dane dotyczą, do żądania usunięcia swoich danych osobowych z systemów i baz danych.

Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do organizacji lub firmy, która przetwarza jej dane osobowe, i zażądać usunięcia tych danych. Organizacja lub firma jest zobowiązana do usunięcia danych, jeśli zostaną spełnione określone wymagania, takie jak brak dalszej potrzeby przetwarzania danych lub brak prawnego obowiązku przetwarzania danych.

Organizacje i firmy są zobowiązane do przestrzegania prawa do bycia zapomnianym i usuwania danych osobowych, jeśli zostaną spełnione określone wymagania. Należy jednak pamiętać, że niektóre informacje, takie jak informacje księgowe, mogą być przechowywane przez określony czas zgodnie z przepisami prawa.

Prawo do bycia zapomnianym jest ważne dla ochrony prywatności i zapewnienia, że ​​dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close