Close

Nadmiarowość

Nadmiarowość (ang. redundancy) to cecha systemu lub urządzenia, która polega na zapewnieniu nadmiarowej ilości elementów lub funkcjonalności, w celu zwiększenia niezawodności, bezpieczeństwa lub wydajności systemu. W przypadku awarii jednego elementu, system z nadmiarowością jest w stanie kontynuować pracę lub przejść na tryb awaryjny, dzięki wykorzystaniu pozostałych, zapasowych elementów. W ten sposób system jest bardziej odporny na awarie, a całość funkcjonowania jest stabilniejsza. Nadmiarowość może być zaimplementowana na różnych poziomach, na przykład w sprzęcie, oprogramowaniu, danych, zasobach sieciowych itp. W przypadku sprzętu, nadmiarowość może polegać na dodaniu dodatkowych elementów, takich jak dyski twarde, karty sieciowe, zasilacze itp., które stanowią zapasowe urządzenia gotowe do użycia w przypadku awarii. W informatyce, nadmiarowość często jest stosowana w systemach krytycznych, takich jak sieci telekomunikacyjne, systemy bankowe, systemy lotnicze i kosmiczne, systemy zasilania itp. W tych przypadkach awaria systemu może mieć poważne konsekwencje finansowe lub bezpieczeństwa, dlatego zapewnienie nadmiarowości jest kluczowe.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close