Close

FIFO

First-In, First-Out, w skrócie "FIFO". To jeden z podstawowych algorytmów zarządzania kolejką. Polega na tym, że elementy w kolejce są przetwarzane w kolejności, w jakiej do niej trafiły - pierwszy element, który został umieszczony w kolejce, jest też pierwszy, który zostanie z niej usunięty.

Algorytm FIFO jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, w których występuje przetwarzanie kolejek, takich jak programowanie, inżynieria produkcji, logistyka czy finanse. Przykładem może być magazyn, w którym produkty są przechowywane w kolejce według daty ich przybycia. W przypadku FIFO, produkty, które były w magazynie najdłużej, są pobierane jako pierwsze, podczas gdy te, które zostały wprowadzone później, pozostają w magazynie do czasu, gdy kolejka zostanie przetworzona.

Zaletą algorytmu FIFO jest to, że zapewnia on sprawiedliwy i przejrzysty sposób przetwarzania kolejek, ponieważ elementy są przetwarzane w taki sam sposób, niezależnie od ich znaczenia czy priorytetu. Jednak w niektórych sytuacjach, w których ważne jest priorytetyzowanie elementów w kolejce, lepszym rozwiązaniem może być zastosowanie innych algorytmów, takich jak LIFO (Last-In, First-Out) lub SPT (Shortest Processing Time).

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close