Close

Szantaż

Szantaż to zachowanie polegające na groźbie ujawnienia pewnych informacji lub działań, zwykle kompromitujących dla drugiej strony, w celu wymuszenia korzyści lub zaspokojenia własnych potrzeb. Szantażysta może grozić np. ujawnieniem intymnych zdjęć lub nagrania, przekazaniem informacji szkodliwych dla interesów drugiej osoby lub zdemaskowaniem jej tajemnic.

Przestępstwo szantażu jest nielegalne i jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Osoba, która się na niego decyduje, naraża się na konsekwencje prawne. W sytuacji, gdy ktoś padł ofiarą szantażu, powinien jak najszybciej zawiadomić o tym organy ścigania i nie ulegać żądaniom szantażysty.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close