Close

Baza danych

Zbiór danych zorganizowanych w sposób umożliwiający efektywne zarządzanie nimi nazywamy bazą danych. Bazy służą do przechowywania informacji w sposób uporządkowany, pozwalając na łatwe wyszukiwanie, dodawanie, modyfikowanie i usuwanie danych. Bazy danych są szeroko stosowane w różnych dziedzinach, takich jak biznes, nauka, medycyna, przemysł, finanse, edukacja i wiele innych. Są one niezbędne dla systemów informatycznych, które wymagają dostępu do dużej ilości danych. Bazy danych mogą być przechowywane w różnych formatach, takich jak relacyjne bazy danych, które są najbardziej popularne, hierarchiczne bazy danych, sieciowe bazy danych i obiektowe bazy danych. Każdy z tych formatów ma swoje unikalne cechy i charakterystyki.

Rozróżnić można podział na:

  • Hierarchiczne bazy danych organizują dane w formie drzewa, gdzie każdy węzeł jest powiązany z innym węzłem za pomocą relacji rodzic-dziecko.
  • Obiektowe bazy danych przechowują dane w formie obiektów, podobnie jak w programowaniu obiektowym.
  • Relacyjne bazy danych opierają się na tabelach, które składają się z wierszy i kolumn, a relacje między nimi są określane za pomocą kluczy.
  • Sieciowe bazy danych są podobne do hierarchicznych, ale umożliwiają bardziej złożone zależności między danymi.

Dostęp do danych w bazach danych jest zwykle kontrolowany przez systemy zarządzania bazami danych (DBMS), które są odpowiedzialne za utrzymanie integralności danych, bezpieczeństwo, zgodność z wymaganiami i inne aspekty zarządzania bazami danych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close