Close

Rapid Application Development

Szybkie tworzenie aplikacji, to metodyka rozwoju oprogramowania, która skupia się na szybkim prototypowaniu, iteracyjnym procesie tworzenia aplikacji i skracaniu cyklu rozwoju. Celem RAD jest umożliwienie szybkiego wdrożenia aplikacji, dostarczając wartościowe funkcje i możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania.

Podstawowe cechy Rapid Application Development to:

  1. Prototypowanie: W metodyce RAD często stosuje się prototypowanie, czyli szybkie tworzenie wczesnych wersji aplikacji, które umożliwiają zrozumienie wymagań i prezentację potencjalnych rozwiązań. Prototypy są używane do uzyskania informacji zwrotnych od użytkowników i weryfikacji koncepcji.

  2. Iteracyjny proces: RAD opiera się na iteracyjnym podejściu, gdzie kolejne etapy rozwoju aplikacji są wykonywane w krótkich cyklach. Każda iteracja skupia się na dostarczeniu konkretnych funkcjonalności, które są testowane i udoskonalane.

  3. Zaangażowanie użytkowników: W RAD duża uwaga jest poświęcana współpracy z użytkownikami końcowymi. Twórcy aplikacji często współpracują z użytkownikami, aby zrozumieć ich potrzeby, zbierać opinie i dostosowywać aplikację do ich wymagań.

  4. Używanie narzędzi: W metodyce RAD wykorzystuje się narzędzia, które wspomagają szybkie tworzenie aplikacji, takie jak środowiska programistyczne z bibliotekami komponentów, generatory kodu, narzędzia do testowania i inne.

  5. Skrócony czas wdrożenia: Głównym celem RAD jest przyspieszenie procesu wdrożenia aplikacji poprzez skrócenie cyklu rozwoju. Dzięki iteracyjnemu podejściu i prototypowaniu można szybko reagować na zmieniające się wymagania i dostarczać funkcjonalności na bieżąco.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close