Close

Hiperłącze

Hiperłącze, nazywane również linkiem hipertekstowym, jest interaktywnym elementem używanym w stronach internetowych i dokumentach elektronicznych, który umożliwia przeniesienie się z jednego miejsca do drugiego poprzez kliknięcie na tekst, grafikę lub inny element. Hiperłącze jest kluczowym narzędziem w budowaniu struktury i nawigacji w Internecie.

Hiperłącze składa się z dwóch głównych elementów: tekstu lub grafiki, które stanowią "anchor" lub "anchor text", oraz adresu URL (Uniform Resource Locator), który jest docelowym adresem strony internetowej lub pliku, do którego hiperłącze przenosi użytkownika.

Hiperłącze może mieć wiele form, w zależności od preferencji projektanta strony internetowej. Może to być tekst podkreślony, pogrubiony, kursywą lub inaczej wyróżniony, a także grafika lub ikona, która reprezentuje klikalne połączenie. W przypadku tekstu hiperłącze jest zazwyczaj kolorowane na niebiesko lub podkreślane, aby wyróżnić je na tle pozostałej treści.

Hiperłącza są wykorzystywane w celu umożliwienia użytkownikom szybkiego przenoszenia się pomiędzy stronami internetowymi lub innymi dokumentami. Dzięki nim można przenosić się zarówno między różnymi sekcjami na tej samej stronie, jak i między różnymi stronami internetowymi. Klikając na hiperłącze, użytkownik zostaje przeniesiony do nowej lokalizacji, gdzie może znaleźć dodatkowe informacje, treści powiązane lub realizować inne akcje.

Hiperłącza mogą być również używane do łączenia stron wewnątrz jednej witryny, co ułatwia nawigację po różnych sekcjach i zasobach. Mogą również zawierać specjalne atrybuty, takie jak "nofollow" lub "target", które kontrolują sposób otwierania linku i wpływają na SEO (Search Engine Optimization) strony.

Hiperłącza stanowią fundament budowy i struktury Internetu, umożliwiając użytkownikom swobodne przemieszczanie się między zasobami i odkrywanie nowych informacji. Są one kluczowym narzędziem w budowaniu sieci informacyjnych, edukacyjnych i handlowych, zapewniając łatwą i efektywną nawigację w gąszczu treści dostępnych w Internecie.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close