Close

Usługa systemowa

Usługa systemowa to program działający w tle systemu operacyjnego i dostarczający specyficzne funkcjonalności, takie jak monitorowanie zdarzeń, kontrola dostępu, zarządzanie siecią, udostępnianie zasobów i wiele innych. Usługi systemowe są integralną częścią większości systemów operacyjnych, takich jak Windows, Linux, MacOS, itp.

Usługi systemowe są uruchamiane podczas startu systemu operacyjnego i działają w tle, bez interakcji użytkownika. Są one często używane do zapewnienia ciągłej pracy systemu operacyjnego i umożliwienia użytkownikom korzystania z różnych funkcjonalności systemowych. Na przykład, usługa drukowania w systemie operacyjnym Windows umożliwia użytkownikom drukowanie dokumentów, a usługa katalogów umożliwia użytkownikom dostęp do zasobów sieciowych.

Usługi systemowe są zazwyczaj zarządzane przez system operacyjny i dostępne są dla innych aplikacji jako API (Application Programming Interface). Programiści mogą używać tych API do integracji swoich aplikacji z funkcjonalnościami systemowymi, takimi jak drukowanie, dostęp do plików, obsługa sieci i wiele innych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close