Close

Telemetria

Telemetria to dziedzina techniki, która zajmuje się zdalnym pomiarowaniem, zbieraniem i przesyłaniem danych z różnych urządzeń, w celu monitorowania ich pracy, analizy oraz sterowania nimi. Telemetria wykorzystuje różne technologie, takie jak łączność radiowa, satelitarna, GSM lub sieci bezprzewodowe, w celu przesyłania danych z urządzeń do centralnego systemu monitorującego. Dzięki telemetrii można na bieżąco monitorować wiele parametrów urządzeń, takich jak temperatura, ciśnienie, poziom wody, zużycie energii, prędkość, położenie itp. Te dane mogą być analizowane w czasie rzeczywistym lub zbierane w celu dalszej analizy, co umożliwia optymalizację pracy urządzeń, zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa. Telemetria jest stosowana w wielu branżach, w tym w energetyce, przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym, lotniczym, rolnictwie, medycynie czy w transporcie. Przykładowo, w energetyce telemetria wykorzystywana jest do monitorowania parametrów sieci elektroenergetycznych, w motoryzacji - do monitorowania parametrów samochodów, a w rolnictwie - do monitorowania stanu gleby i nawodnienia pól uprawnych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close