Close

Bootloader

Bootloader - inaczej program rozruchowy lub program uruchomieniowy - to program lub zestaw programów, które są uruchamiane przy starcie komputera i mają za zadanie załadować system operacyjny lub inne programy w pamięć komputera.

Bootloader jest jednym z najważniejszych elementów systemu komputerowego, ponieważ to on odpowiada za inicjalizację i konfigurację sprzętu oraz załadowanie systemu operacyjnego do pamięci RAM. Bootloader pozwala również na wybór systemu operacyjnego, który ma być uruchomiony, w przypadku, gdy na komputerze jest zainstalowanych kilka systemów operacyjnych.

Bootloader może być zapisany w różnych miejscach, w zależności od architektury systemu. Na przykład w systemach z rodziny Windows bootloader jest zwykle zapisywany w sektorze rozruchowym dysku twardego (tzw. Master Boot Record), natomiast w systemach z rodziny Linuks bootloader może być zapisany na partycji systemowej lub w oddzielnym sektorze dysku.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close