Close

PESEL

PESEL to skrót od polskiego numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności), który jest unikalnym 11-cyfrowym numerem identyfikacyjnym nadawanym każdemu obywatelowi polskiemu w momencie urodzenia. Numer PESEL zawiera informacje o dacie urodzenia, płci i miejscu urodzenia. Pierwsze 6 cyfr numeru PESEL oznacza datę urodzenia, w kolejności: dwie cyfry roku (np. 99 dla osoby urodzonej w 1999 roku), dwie cyfry miesiąca i dwie cyfry dnia miesiąca. Następne 4 cyfry to numer porządkowy osoby urodzonej w danym dniu, a ostatnia cyfra to cyfra kontrolna, która jest obliczana zgodnie z określonym algorytmem. Numer PESEL jest niezbędny do wielu czynności, takich jak składanie wniosków o dowód osobisty, paszport, rejestrację pojazdów, otwieranie rachunków bankowych, ubieganie się o różne świadczenia społeczne i ubezpieczenia, a także do celów statystycznych. Wprowadzenie numeru PESEL w 1979 roku było jednym z największych projektów informatycznych w Polsce. Obecnie PESEL jest przechowywany w systemie informatycznym Centralnego Rejestru Ludności i jest wykorzystywany do zarządzania ewidencją ludności w Polsce.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close