Close

Mesh

Sieć mesh (ang. mesh network) to rodzaj sieci bezprzewodowej, w której urządzenia komunikują się ze sobą bezpośrednio, tworząc rozległą sieć o zdecentralizowanej strukturze. W sieci mesh każde urządzenie działa jako punkt dostępu i przekaźnik, dzięki czemu dane mogą być przesyłane bezpośrednio między nimi, bez konieczności połączenia z centralnym punktem. W sieci mesh każde urządzenie może pełnić funkcję routera i przekazywać dane do innych urządzeń, które znajdują się poza zasięgiem bezpośredniego połączenia. Dzięki temu sieć mesh jest bardziej odporna na awarie, ponieważ w przypadku utraty połączenia z jednym urządzeniem, dane mogą być przekazywane przez inne urządzenia w sieci. Sieci mesh stosowane są w różnych dziedzinach, takich jak inteligentny dom, przemysł, telekomunikacja oraz systemy monitoringu i zabezpieczeń. Przykładem zastosowania sieci mesh może być inteligentny dom, w którym różne urządzenia, takie jak czujniki ruchu, kamery i termostaty, są połączone w jedną sieć, co umożliwia łatwe zarządzanie nimi za pomocą jednego urządzenia. Jednym z zalet sieci mesh jest jej skalowalność, ponieważ sieć może być łatwo rozszerzana o nowe urządzenia, bez konieczności zmiany całej struktury sieci. Sieć mesh jest również bardziej odporna na zakłócenia i awarie, ponieważ każde urządzenie pełni funkcję przekaźnika, co zapewnia redundancję i większą niezawodność sieci.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close