Close

Diffie-Hellman

Ten protokół kryptograficzny został opracowany przez Whitfielda Diffie i Martina Hellmana w 1976 roku. Protokół Diffie-Hellman jest wykorzystywany do bezpiecznej wymiany kluczy pomiędzy dwoma stronami, które chcą nawiązać bezpieczne połączenie komunikacyjne przez kanał publiczny.

Główną ideą protokołu Diffie-Hellman jest umożliwienie dwóm stronom (zwykle nazywanym "Alice" i "Bob") wymiany informacji, które pozwalają im na uzyskanie wspólnego tajnego klucza, który może być używany do szyfrowania i deszyfrowania wiadomości. Klucz ten jest generowany na podstawie tajnych wartości prywatnych posiadanych przez każdą ze stron oraz wartości publicznych udostępnionych przez strony w sposób jawny.

Proces protokołu Diffie-Hellman można opisać w następujących krokach:

  1. Ustalenie parametrów: Obie strony uzgadniają i ustalają publicznie znane parametry protokołu Diffie-Hellman, takie jak liczba pierwsza p i liczba g, która jest pierwiastkiem pierwotnym modulo p.

  2. Generowanie kluczy prywatnych: Każda strona generuje swoją tajną wartość prywatną. Ta wartość powinna być losowa i trudna do odgadnięcia przez osoby trzecie.

  3. Wymiana wartości publicznych: Każda strona oblicza wartość publiczną na podstawie swojej wartości prywatnej i parametrów protokołu. Następnie strony wymieniają się tymi wartościami publicznymi.

  4. Obliczanie współdzielonego klucza: Na podstawie otrzymanych wartości publicznych i swojej tajnej wartości prywatnej, każda strona oblicza wspólny tajny klucz, który będzie identyczny po obu stronach.

Dzięki protokołowi Diffie-Hellman strony mogą bezpiecznie uzyskać wspólny tajny klucz, który może być wykorzystany jako klucz sesji do szyfrowania i deszyfrowania komunikacji. Klucz ten nie jest przesyłany przez kanał publiczny i nie jest znany osobom trzecim, co zapewnia bezpieczną wymianę informacji.

Protokół Diffie-Hellman jest szeroko stosowany w kryptografii, szczególnie w protokołach bezpiecznej komunikacji, takich jak protokół SSL/TLS wykorzystywany w zabezpieczonym połączeniu internetowym.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close