Close

Cluster

Cluster to połączenie wielu niezależnych komputerów, które współpracują ze sobą w celu wykonywania zadań lub rozwiązywania problemów. W klastrze każdy komputer nazywany węzłem wykonawczym posiada własne zasoby obliczeniowe i pamięć, a wszystkie węzły są ze sobą połączone siecią, która umożliwia komunikację i wymianę danych.

Klastry są stosowane w wielu dziedzinach, w tym w naukach przyrodniczych, inżynierii, analizie finansowej, medycynie, a nawet w rozrywce. Mogą być wykorzystywane do analizy dużych ilości danych, symulacji złożonych systemów, projektowania nowych produktów, a nawet do renderowania filmów i gier komputerowych.

Klastry są popularne ze względu na ich wydajność i skalowalność. Dodając kolejne węzły do klastra można zwiększyć moc obliczeniową i pamięć, co umożliwia szybsze i bardziej złożone obliczenia. Klastry są również bardziej niezawodne niż pojedyncze komputery, ponieważ w razie awarii jednego węzła, pozostałe węzły nadal pracują i wykonywają zadanie.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close