Close

Git

Git jest rozproszonym systemem kontroli wersji używanym głównie do śledzenia zmian w kodzie źródłowym podczas procesu tworzenia oprogramowania. Umożliwia wielu programistom współpracę nad projektem, śledzenie historii zmian, przechowywanie różnych wersji plików i łatwe łączenie wprowadzonych zmian.

Git jest narzędziem linii poleceń, które można uruchomić w terminalu lub wierszu poleceń. Umożliwia tworzenie repozytoriów, czyli miejsc, w których przechowywane są pliki i ich historia. Główne operacje w systemie Git to:

  1. Inicjalizacja repozytorium: Tworzenie nowego repozytorium Git w katalogu projektu.

  2. Dodawanie plików: Dodawanie plików do repozytorium Git, aby były śledzone przez system.

  3. Tworzenie commitów: Tworzenie commitów, czyli zapisów zmian w repozytorium. Commity zawierają opis zmian oraz odwołania do konkretnych plików.

  4. Branching: Tworzenie gałęzi w repozytorium, które umożliwiają niezależną pracę nad różnymi funkcjonalnościami lub poprawkami. Gałęzie mogą być łączone z powrotem do głównej gałęzi, aby uwzględnić wprowadzone zmiany.

  5. Scalanie: Łączenie zmian wprowadzonych w różnych gałęziach w celu połączenia ich w jedną gałąź.

  6. Pobieranie i wysyłanie zmian: Pobieranie zmian z repozytorium zdalnego (pull) oraz wysyłanie zmian do repozytorium zdalnego (push), aby móc współpracować z innymi programistami.

Git posiada także wiele innych funkcji, takich jak rejestrowanie historii zmian, przechowywanie kopii zapasowych, rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie gałęziami. Jest powszechnie używany w społeczności programistycznej i stanowi nieodłączny element procesu tworzenia oprogramowania.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close