Close

Inżynieria społeczna

Inżynieria społeczna to termin używany do opisania praktyk wykorzystywania manipulacji psychologicznej i socjotechnicznej w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do informacji, poufnych danych lub systemów komputerowych. Jest to metoda ataku, która polega na wykorzystaniu ludzkiej natury i skłonności do niewłaściwego działania, aby osiągnąć określony cel.

Przykłady technik inżynierii społecznej to:

  1. Phishing: Atak polegający na podszywaniu się pod zaufane źródło, takie jak bank czy firma, w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak hasła, numery kart kredytowych itp. Przykładem jest wysłanie fałszywego e-maila z prośbą o podanie danych logowania do konta.

  2. Przechwytywanie haseł: Osoba próbuje uzyskać hasła, obserwując kogoś podczas wpisywania ich na klawiaturze lub podsłuchując rozmowę, w której podawane są hasła.

  3. Ataki fizyczne: Próba uzyskania fizycznego dostępu do systemu komputerowego lub pomieszczenia ochronionego, na przykład podszywając się pod pracownika, który ma dostęp do tych zasobów.

  4. Infiltracja: Osoba usiłuje zdobyć zaufanie pracowników organizacji, aby zyskać dostęp do poufnych informacji lub systemów. Może to obejmować manipulację, podawanie się za inną osobę, bycie uprzejmym i pomocnym, aby zdobyć dostęp do niezabezpieczonych obszarów.

  5. Socjotechnika: Wykorzystanie manipulacji psychologicznej, takiej jak wywoływanie strachu, presji czasu, zaufania lub sympatii, w celu skłonienia ludzi do podejmowania niewłaściwych działań, takich jak ujawnienie poufnych informacji czy wykonanie nieautoryzowanych działań.

Aby zabezpieczyć się przed atakami inżynierii społecznej, ważne jest podnoszenie świadomości na temat tych technik oraz szkolenie pracowników w zakresie identyfikacji zagrożeń i zachowania bezpieczeństwa. Należy być czujnym wobec nieznanych osób i żądań, a także korzystać z bezpiecznych haseł i dbać o poufność informacji.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close