Close

Szantaż w polskim prawie

W polskim prawie szantaż jest przestępstwem zgodnie z art. 190a Kodeksu karnego. Zgodnie z tym artykułem, kto grozi innej osobie ujawnieniem informacji lub faktów, które są sprzeczne z prawdą lub które mogą zaszkodzić dobrej opinii, honorowi lub interesom tej osoby lub jej najbliższych, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przestępstwo szantażu jest ścigane z oskarżenia prywatnego, czyli tylko na wniosek pokrzywdzonej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. Jednak w sytuacji, gdy szantażysta grozi ujawnieniem informacji lub faktów dotyczących przestępstwa, których zatajenie jest obowiązkiem ustawowym lub naruszałoby dobre obyczaje, to przestępstwo szantażu jest ścigane z urzędu, czyli bez wniosku pokrzywdzonej osoby.

Warto podkreślić, że szantaż jest poważnym przestępstwem, które ma negatywny wpływ na dobre relacje międzyludzkie oraz prowadzi do łamania podstawowych zasad społecznych i etycznych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close