Close

Monitoring

Monitoring to proces ciągłego obserwowania, pomiaru, zbierania i analizowania danych z różnych źródeł w celu uzyskania informacji na temat stanu danego systemu, procesu lub zjawiska. Monitoring może być stosowany w wielu dziedzinach, takich jak ochrona środowiska, energetyka, przemysł, medycyna czy informatyka. Przykładowo, w ochronie środowiska monitoring stosuje się do śledzenia poziomów zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, a w energetyce do monitorowania zużycia energii elektrycznej i cieplnej. W przemyśle monitoring jest wykorzystywany do kontroli procesów produkcyjnych, stanu maszyn i urządzeń, a także do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Monitoring może być realizowany na wiele sposobów, w zależności od charakteru i zakresu badanego systemu lub procesu. Może to być monitoring bezpośredni, za pomocą specjalnych czujników i urządzeń pomiarowych, lub monitoring pośredni, za pomocą analizy danych historycznych lub modelowania matematycznego. Ostatecznie, celem monitoringu jest zrozumienie i ocena stanu badanego systemu lub procesu w celu podejmowania działań mających na celu optymalizację, poprawę wydajności, jakości lub bezpieczeństwa.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close