Close

Cyberprzestępca

Cyberprzestępca to osoba lub grupa osób, które popełniają przestępstwa związane z wykorzystywaniem technologii komputerowej i internetowej. Przykłady takich przestępstw to m.in. kradzież tożsamości, wyłudzenia internetowe, ataki na systemy informatyczne, przestępstwa seksualne online, cyberprzemoc, szantaż czy też sprzedaż nielegalnych produktów lub usług w Internecie.

Cyberprzestępcy wykorzystują różne metody i narzędzia, aby osiągnąć swoje cele, np. złośliwe oprogramowanie, narzędzia do łamania haseł, phishingboty i wiele innych.

Takie działania stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z Internetu oraz dla przedsiębiorstw i instytucji, które przechowują wrażliwe dane. Dlatego też istnieją specjalne jednostki policyjne oraz firmy zajmujące się bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, które podejmują działania mające na celu zwalczanie cyberprzestępczości i ochronę przed nią.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close