Close

Folder a katalog

W kontekście systemów operacyjnych, terminy "folder" i "katalog" często są używane zamiennie i oznaczają to samo. Oba pojęcia odnoszą się do miejsca, w którym użytkownik może przechowywać i organizować swoje pliki. Jednak oryginalnie termin "katalog" był bardziej popularny i odnosił się do struktury katalogowej w systemach operacyjnych UNIX i Linux. Katalogi w systemach UNIX/LINUX tworzą hierarchiczną strukturę drzewiastą, w której katalogi mogą zawierać inne katalogi lub pliki. Każdy katalog ma swój unikalny identyfikator nazwany "inode". W systemach operacyjnych Microsoft Windows natomiast termin "folder" stał się bardziej popularny i odnosi się do miejsca, w którym użytkownik może przechowywać pliki, zarówno lokalnie, jak i w sieci. Podobnie jak katalogi w systemach UNIX/LINUX, foldery w systemie Windows mogą zawierać inne foldery lub pliki. Mimo że terminy "folder" i "katalog" są często używane zamiennie, to warto zwrócić uwagę na ich pierwotne znaczenie, aby uniknąć nieporozumień i błędów w trakcie korzystania z systemów operacyjnych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close