Close

System ticketowy

System ticketowy (ang. ticketing system) to narzędzie lub oprogramowanie używane do zarządzania zgłoszeniami, zadaniami lub problemami w organizacji. Służy do śledzenia, monitorowania i rozwiązywania zgłoszeń lub pytań od klientów, pracowników lub innych użytkowników. Tego typu rozwiązania powszechnie stosowane są w obszarze obsługi klienta, helpdeskach, działach IT, zarządzaniu projektami i innych dziedzinach, gdzie istnieje potrzeba monitorowania i zarządzania zgłoszeniami lub zadaniami w organizacji. Pozwalają na skuteczne zarządzanie przepływem pracy, poprawę czasu reakcji, podniesienie jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów lub użytkowników.

System ticketowy umożliwia gromadzenie zgłoszeń w jednym miejscu, zapewniając przejrzystość i kontrolę nad procesem obsługi. Główne cechy i funkcje systemów ticketowych obejmują:

  1. Tworzenie zgłoszeń: Użytkownicy mogą składać zgłoszenia lub wnioski poprzez platformę ticketową. Mogą dostarczać szczegółowe informacje, opisywać problem, zamieszczać załączniki lub wybierać odpowiednie kategorie.

  2. Przydział i eskalacja: Zgłoszenia mogą być przypisywane do odpowiednich pracowników lub zespołów, którzy są odpowiedzialni za ich rozwiązanie. Jeśli zgłoszenie nie jest rozwiązane w określonym czasie, system ticketowy może automatycznie eskalować je do wyższego poziomu lub innego pracownika.

  3. Monitorowanie postępu: Zarządzający lub koordynatorzy mają możliwość śledzenia postępu pracy nad zgłoszeniem. Mogą sprawdzać status, aktualizacje, komentarze oraz średni czas reakcji i rozwiązania.

  4. Kategoryzacja i priorytetyzacja: Zgłoszenia mogą być kategoryzowane według typu, priorytetu lub innych wskazanych parametrów. Pozwala to na lepsze organizowanie i priorytetyzowanie pracy.

  5. Komunikacja i komentarze: Użytkownicy mogą komunikować się z pracownikami obsługującymi zgłoszenia poprzez system ticketowy. Mogą wymieniać informacje, zadawać pytania, dostarczać dodatkowe informacje lub otrzymywać aktualizacje na temat postępu rozwiązania.

  6. Raportowanie i analiza: Systemy ticketowe często oferują funkcje raportowania, które umożliwiają generowanie statystyk, analizowanie danych i ocenę wydajności obsługi zgłoszeń. Raporty mogą zawierać informacje o czasie reakcji, czasie rozwiązania, trendach i innych metrykach.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close