Close

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń wykorzystywany w bezprzewodowych sieciach komputerowych Wi-Fi. Był on stosowany głównie we wcześniejszych wersjach standardu Wi-Fi (802.11a, 802.11b i 802.11g), chociaż obecnie uznawany jest za przestarzały i łatwy do złamania.

WEP miał na celu zapewnienie bezpieczeństwa transmisji danych w sieciach Wi-Fi, aby zastąpić połączenia przewodowe. Protokół WEP wprowadzał mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania, które miały zapobiegać nieautoryzowanemu dostępowi do sieci bezprzewodowej oraz ochronić poufność przesyłanych danych.

Niestety, WEP ma wiele poważnych słabości i jest podatny na ataki. W praktyce, atakujący z łatwością może złamać klucz WEP i uzyskać nieuprawniony dostęp do sieci bezprzewodowej. Ataki te obejmują m.in. ataki słownikowe, iniekcje pakietów i analizę ruchu sieciowego.

Ze względu na liczne luki w zabezpieczeniach, zaleca się unikanie stosowania protokołu WEP i zamiast tego używanie bardziej bezpiecznych protokołów, takich jak WPA (Wi-Fi Protected Access) lub WPA2. WPA i WPA2 wprowadzają bardziej zaawansowane mechanizmy uwierzytelniania i szyfrowania, które są trudniejsze do złamania.

Jeśli masz możliwość, zalecamy aktualizację zabezpieczeń sieci Wi-Fi i przechodzenie na bardziej bezpieczne protokoły, takie jak WPA2 lub WPA3, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close