Close

Librus

Librus to polska platforma internetowa, która dostarcza usługi związane z zarządzaniem szkołami, komunikacją między nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz monitorowaniem postępów uczniów. Jest to kompleksowe narzędzie, które integruje różne funkcje, takie jak dziennik elektroniczny, terminarz, oceny, frekwencja, wiadomości, plan lekcji i wiele innych.

Librus jest wykorzystywany głównie przez polskie szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców, aby ułatwić codzienną komunikację i śledzenie postępów edukacyjnych. Dzięki temu systemowi uczniowie mogą sprawdzać oceny, obecność na lekcjach, terminy zadań domowych i terminarz wydarzeń szkolnych. Rodzice natomiast mają dostęp do informacji o osiągnięciach swoich dzieci, informacji od nauczycieli oraz mogą komunikować się z nimi za pośrednictwem wiadomości.

Librus umożliwia również nauczycielom prowadzenie elektronicznego dziennika, wystawianie ocen, przekazywanie informacji o planach lekcyjnych, zadaniach domowych czy sprawdzianach. Dzięki temu narzędziu nauczyciele mają lepszy dostęp do danych uczniów i mogą efektywniej zarządzać swoimi klasami.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close