Close

Klucz asymetryczny

Klucz asymetryczny, znany również jako klucz publiczny i prywatny, to para powiązanych kluczy używanych w kryptografii asymetrycznej. Kryptografia asymetryczna różni się od kryptografii symetrycznej tym, że w tym przypadku istnieją dwa różne klucze: klucz publiczny i klucz prywatny. Obydwa klucze są matematycznie powiązane, ale jednocześnie posiadanie jednego z nich nie ułatwia uzyskania drugiego. 

  1. Klucz Publiczny:

    • Jest udostępniany publicznie i może być używany do szyfrowania danych. Każdy, kto chce wysłać poufne informacje do posiadacza klucza prywatnego, może użyć klucza publicznego do zaszyfrowania danych.
    • Klucz publiczny jest używany do weryfikacji podpisów cyfrowych i szyfrowania komunikatów.
  2. Klucz Prywatny:

    • Jest przechowywany w tajności przez właściciela. Służy do deszyfrowania danych, które zostały zaszyfrowane przy użyciu odpowiadającego mu klucza publicznego.
    • Klucz prywatny jest używany do generowania podpisów cyfrowych, które potwierdzają, że określony dokument lub komunikat pochodzi od osoby posiadającej klucz prywatny.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close