Close

Kontrola wersji

Kontrola wersji (ang. version control) to system i praktyka zarządzania zmianami w kodzie źródłowym oraz innymi plikami w trakcie rozwoju projektu. Głównym celem kontroli wersji jest śledzenie historii zmian, umożliwienie współpracy zespołowej, przywracanie wcześniejszych wersji oraz rozwiązywanie konfliktów.

Istnieją dwa główne rodzaje kontroli wersji: rozproszona (distributed) i scentralizowana (centralized).

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close