Close

Admin

Admin, potoczne określenie osoby zwanej "administratorem". Administrator to osoba lub grupa osób, które mają uprawnienia do zarządzania i kontrolowania organizacji, systemu lub grupy osób.

W kontekście systemów komputerowych administrator to osoba, która ma podwyższone uprawnienia do zarządzania i kontrolowania różnych aspektów systemu, takich jak konta użytkowników, ustawienia zabezpieczeń, instalacje oprogramowania i konfiguracje sprzętu. Termin administrator jest często używany w kontekście systemów operacyjnych, baz danych i aplikacji internetowych.

W firmie lub organizacji administrator może mieć różne obowiązki, takie jak zarządzanie budżetami, nadzorowanie personelu i podejmowanie decyzji związanych z operacjami i strategią organizacji. Administratorzy mogą zajmować różne stanowiska w zależności od ich konkretnych obowiązków i branży, w której pracują, na przykład administrator systemu, administrator sieci lub administrator bazy danych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close