Close

JSON

JSON (JavaScript Object Notation) to lekki format danych, który jest popularnie stosowany do przesyłania i przechowywania strukturalnych informacji. Jest to tekstowy format, który jest czytelny dla człowieka i jednocześnie łatwy do przetwarzania przez komputery.

JSON opiera się na składni obiektów i tablic w języku JavaScript, jednak jest niezależny od konkretnego języka programowania i jest szeroko używany przez wiele technologii.

W składni JSON dane są przedstawiane jako pary "klucz: wartość" i grupowane w obiekty lub tablice. Klucze są ciągami znaków, a wartości mogą być różnymi typami danych, takimi jak ciągi znaków (łańcuchy tekstowe), liczby, logiczne wartości (true/false), obiekty JSON lub tablice.

Przykład obiektu JSON:

{
"imie": "Jan",
"nazwisko": "Kowalski",
"wiek": 30,
"adres": {
           "ulica": "Kwiatowa 1",
           "miasto": "Warszawa"
},
"hobby": ["sport", "muzyka", "podróże"]
}

Przykład tablicy JSON:

[
"jabłko",
"banan",
"gruszka"
]

JSON jest często używany w komunikacji między aplikacjami jako format wymiany danych. Może być wykorzystywany w RESTful API, w bazach danych NoSQL, w konfiguracjach aplikacji, w zapisywaniu plików konfiguracyjnych i wielu innych zastosowaniach. Biblioteki i narzędzia dostępne w różnych językach programowania umożliwiają łatwe parsowanie i generowanie danych w formacie JSON.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close