Jesteśmy wiarygodni, na stronie sklepu zamieszczamy dane poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej, które można sprawdzić między innymi w Głównym Urzędzie Statystycznym.

Zakupy w sklepie internetowym muszą być bezpieczne. Dlatego wykorzystujemy protokół SSL służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych.

Protokół SSL (ang. Secure Socket Layer) stworzony został w 1994 roku przez firmę Netscape. Służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

Zalecenia bezpieczeństwa:
1. Pamiętaj o niepodawaniu swoich danych logowania nikomu, nie są nam również potrzebne, nie będziemy o nie prosić,
2. Nie loguj się na inny adres niż https://bezpiecznykomputer.com.pl i nie dokonujemy tam zakupów,
3. Zawsze przed logowaniem sprawdź, czy adres strony rozpoczyna się od https://,
4. Zawsze przed logowaniem zweryfikuj Certyfikat Bezpieczeństwa (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,
5. Nie przechowuj danych logowania w tym samym miejscu oraz nie udostępniaj ich innym osobom
6. Unikaj logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych),
7. Dbaj o bezpieczeństwo Twojego komputera, instaluj tylko legalne oprogramowanie oraz wszystkie zalecane poprawki do systemu operacyjnego oraz aplikacji,
8. Ddbaj o to, aby Twoja przeglądarka internetowa była zawsze aktualna
9. Zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia - Wyloguj.