Close

Tożsamość

W informatyce pojęcie tożsamości, ang. "identity" odnosi się do sposobu, w jaki systemy informatyczne identyfikują i uwierzytelniają użytkowników. Jest to proces potwierdzania tożsamości osoby, która chce uzyskać dostęp do zasobów systemu informatycznego, takich jak konto pocztowe, witryna internetowa lub inna aplikacja.

Aby potwierdzić tożsamość użytkownika, system informatyczny może wymagać od niego podania nazwy użytkownika i hasła, które zostały wcześniej ustalone podczas procesu rejestracji lub tworzenia konta. W niektórych przypadkach, system może również wymagać od użytkownika potwierdzenia jego tożsamości za pomocą dodatkowych czynników, takich jak kodu weryfikacyjnego wysyłanego na telefon komórkowy lub zeskanowania kodu QR.

Bezpieczeństwo tożsamości jest kluczowe w świecie informatyki, ponieważ nieuprawnione osoby mogą próbować podszyć się pod innych użytkowników lub uzyskać dostęp do poufnych informacji, takich jak dane finansowe czy dane osobowe. Dlatego ważne jest, aby stosować odpowiednie metody autentykacji i zabezpieczenia danych, aby chronić prywatność i tożsamość użytkowników.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close