Close

Telnet

Telnet to protokół sieciowy, który umożliwia użytkownikom zdalne logowanie się i dostęp do innych urządzeń sieciowych lub komputerów, które obsługują ten protokół. Użytkownicy mogą połączyć się z urządzeniem zdalnym za pomocą aplikacji klienta Telnet, a następnie uzyskać dostęp do konsoli systemowej lub innego interfejsu w celu wykonywania poleceń lub konfigurowania ustawień. W przeciwieństwie do SSH, Telnet nie zapewnia szyfrowania danych, co oznacza, że wszystkie dane, w tym hasła i inne poufne informacje, są przesyłane w postaci zwykłego tekstu. Dlatego też, Telnet jest obecnie rzadziej stosowany i zastępowany przez bardziej bezpieczne protokoły takie jak SSH. Mimo że Telnet jest mniej bezpieczny niż SSH, nadal jest stosowany w niektórych sieciach i urządzeniach, zwłaszcza w starszych systemach, które nie obsługują SSH lub w urządzeniach sieciowych, które obsługują tylko Telnet.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close