Close

HTML

HTML lub w pełni "Hypertext Markup Language", jest to język znaczników wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Jest to podstawowy język używany do tworzenia stron Internetowych i opisuje strukturę i zawartość strony internetowej za pomocą różnych tagów. Oto kilka przykładów tagów HTML:

  1. <html> - początek dokumentu HTML
  2. <head> - zawiera informacje o dokumencie, takie jak tytuł strony, skrypty i styl CSS
  3. <body> - zawiera treść strony
  4. <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6> - tagi nagłówków, używane do tworzenia nagłówków o różnej wielkości
  5. <p> - tag paragrafu, używany do tworzenia tekstu
  6. <ul>, <ol>, <li> - tagi list, używane do tworzenia list nieuporządkowanych i uporządkowanych
  7. <a> - tag linku, używany do tworzenia hiperłączy
  8. <img> - tag obrazka, używany do wyświetlania obrazów na stronie
  9. <table>, <tr>, <td> - tagi tabeli, używane do tworzenia tabel na stronie
  10. <form>, <input> - tagi formularza, używane do tworzenia formularzy na stronie.

Przy użyciu tych tagów oraz innych elementów HTML można tworzyć różnorodne strony internetowe.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close