Close

Agile

Metodyka Agile to podejście w zarządzaniu projektem, które zakłada elastyczne i iteracyjne dostarczanie wartości klientowi. Jest oparta na filozofii Manifestu Agile i promuje wartość ludzi i interakcji, działające oprogramowanie, współpracę z klientem oraz reagowanie na zmiany. Oto opis Agile, wykorzystujący maksymalnie dostępne źródła:

  1. Osoby i interakcje ponad procesy i narzędzia: Agile kładzie nacisk na znaczenie komunikacji i współpracy w zespole projektowym. Ludzie są kluczowym elementem sukcesu projektu, dlatego warto poświęcić czas na budowanie efektywnych relacji, wzajemne zrozumienie i współpracę. Dobre narzędzia i procesy są ważne, ale nie powinny przysłaniać znaczenia ludzkiego czynnika.

  2. Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację: Agile stawia nacisk na dostarczanie wartościowego oprogramowania, które spełnia wymagania klienta i dostarcza mu wartości. Zamiast poświęcać zbyt dużo czasu na tworzenie obszernej dokumentacji, skupia się na działającym oprogramowaniu, które można przedstawiać klientowi, otrzymywać od niego opinie i na tej podstawie dokonywać iteracyjnych ulepszeń.

  3. Współpraca z klientem ponad negocjację umów: W metodyce Agile, klient jest aktywnie zaangażowany w proces tworzenia oprogramowania. Współpraca z klientem odbywa się na bieżąco, co pozwala na lepsze zrozumienie jego potrzeb i preferencji. Wymaga to stałego dialogu, regularnych spotkań i dostarczania wartościowych funkcjonalności w krótkich iteracjach. Agile opiera się na feedbacku od klienta, który wpływa na dalszy rozwój projektu.

  4. Reagowanie na zmiany ponad ścisłe przestrzeganie planu: Agile zakłada, że zmiany w wymaganiach i priorytetach są nieuniknione. Zamiast ścisłego trzymania się zaplanowanego harmonogramu, metodyka Agile wprowadza elastyczność i zdolność do adaptacji. Zespoły Agile są gotowe na zmiany i reagują na nie szybko i skutecznie. Iteracyjny charakter Agile pozwala na wprowadzanie zmian na bieżąco, dostosowywanie priorytetów i skupienie na najważniejszych elementach projektu.

Metodyka Agile wykorzystuje różne praktyki, takie jak Scrum, Kanban czy Extreme Programming (XP), aby umożliwić skuteczne zarządzanie projektem. Te praktyki wprowadzają inkrementalne dostarczanie oprogramowania, częste spotkania zespołu, transparentność postępów, ciągłą integrację i testowanie, a także refleksję i doskonalenie procesów.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close