Close

Service Level Agreement

Service Level Agreement (SLA) to umowa między dostawcą usług a klientem, która określa poziom usług, jakie dostawca zobowiązuje się świadczyć. SLA jest narzędziem, które pozwala dostawcom usług na zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług oraz na uregulowanie kwestii finansowych między dwoma stronami. W ramach SLA określa się parametry usług, takie jak czas reakcji, czas dostępności, wydajność, jakość, obsługa i wsparcie techniczne oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa. Umowa ta określa również sposób pomiaru i monitorowania tych parametrów, a także procedury rozwiązywania ewentualnych problemów. SLA jest szczególnie ważna w branżach, takich jak sektor IT, usługi hostingowe, telekomunikacyjne, transportowe i energetyczne, gdzie wysoka jakość świadczonych usług i stabilność działania są kluczowe. SLA jest również stosowana w przypadku usług dla firm i instytucji, gdzie wymagana jest wysoka jakość usług oraz zgodność z określonymi standardami. W przypadku niewywiązania się z postanowień SLA, umowa może przewidywać różne formy kar finansowych, takie jak np. obniżenie opłat lub zwrot kosztów.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close