Close

Scrum

Scrum to metodyka zarządzania projektem, która jest często stosowana w branży IT i rozwoju oprogramowania. Jest częścią szerszej kategorii metodyk Agile, które koncentrują się na elastycznym i iteracyjnym podejściu do zarządzania projektem.  Promuje iteracyjny i elastyczny proces, który pozwala zespołom dostarczać wartościowe rezultaty na bieżąco. Jest to metodyka, która zakłada adaptację i odpowiedź na zmiany, a także silne zaangażowanie i współpracę między członkami zespołu.

Podstawowe elementy Scrum obejmują:

  1. Zespoły: Projekt Scrum składa się z samodzielnych, wielofunkcyjnych zespołów. Zespół Scrum składa się z około 5-9 osób, które mają wszystkie niezbędne umiejętności, aby dostarczyć oczekiwane rezultaty projektu.

  2. Spotkania sprintowe: Sprint to określony, krótki okres czasu (zwykle 1-4 tygodnie), w którym zespół pracuje nad dostarczeniem określonej ilości prac. Spotkania sprintowe odbywają się na początku sprintu, aby ustalić cele i elementy pracy, oraz na końcu sprintu, aby omówić wyniki i planować kolejny sprint.

  3. Elementy pracy: Elementy pracy, znane również jako zadania lub zlecenia, są definiowane jako części większego projektu, które mogą być ukończone w ciągu jednego sprintu. Elementy pracy są zorganizowane na backlogu produktu.

  4. Backlog produktu: Backlog produktu to lista zadań, wymagań i funkcjonalności, które mają być wykonane w projekcie. Elementy backlogu produktu są priorytetowe i są dostosowywane na podstawie potrzeb biznesowych.

  5. Spotkania dziennego stand-up: Spotkania dziennego stand-up odbywają się codziennie i pozwalają zespołowi na synchronizację i skoordynowanie prac. Członkowie zespołu dzielą się informacjami o postępie prac, planach na kolejny dzień i ewentualnych przeszkodach.

  6. Retrospekcje: Retrospekcje są spotkaniami, które odbywają się po zakończeniu sprintu, aby zespół mógł ocenić i omówić, co poszło dobrze, co można poprawić i jakie nauki można wyciągnąć do przyszłych sprintów.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close