Close

CLI w urządzeniach CISCO

CLI Cisco to interfejs wiersza poleceń, który służy do konfigurowania, zarządzania i diagnostyki urządzeń sieciowych firmy Cisco, takich jak routery, przełączniki czy punkty dostępowe. CLI Cisco umożliwia administratorom sieci precyzyjną kontrolę nad ustawieniami sieci, diagnostykę problemów oraz reagowanie na nie w czasie rzeczywistym. CLI Cisco jest oparty na języku poleceń IOS (ang. Internetwork Operating System), który oferuje szeroki zakres komend umożliwiających zarządzanie urządzeniami sieciowymi. Do najważniejszych komend w CLI Cisco należą m.in. "configure terminal" (wejście w tryb konfiguracji urządzenia), "show" (wyświetlenie informacji o stanie urządzenia) oraz "ping" (sprawdzenie połączenia sieciowego). W CLI Cisco ważne jest również zapamiętanie składni komend oraz hierarchii poleceń, co pozwala na skuteczną i szybką konfigurację urządzeń sieciowych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close