Close

Gaslighting

Jest to manipulacyjna technika stosowana przez jedną osobę w celu wprowadzenia drugiej osoby w stan dezorientacji i wątpienia w swoje własne zdolności, pamięć i percepcję. Zwykle praktykowane przez pojedynczego oszusta na jednej ofierze przez dłuższy czas. Jej skutkiem jest stopniowe podkopywanie wiary ofiary we własną zdolność odróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła, rzeczywistości od pozorów, tym samym czyniąc ją patologicznie zależną od sprawcy.

Może mieć różne formy, takie jak kłamstwa, zaniedbywanie, wyśmiewanie, wypieranie, tworzenie chaosu czy manipulacja emocjonalna. Celem gaslightera jest utrzymanie kontroli nad drugą osobą, wywołanie u niej poczucia bezradności i zależności, co sprawia, że staje się łatwiejsza do manipulacji.

Skutki gaslightingu mogą być bardzo szkodliwe dla ofiary. Osoba doświadczająca gaslightingu często odczuwa wątpliwość, zagubienie, niskie poczucie własnej wartości, a nawet problemy z koncentracją i zdrowiem psychicznym. To może prowadzić do relacji toksycznych i poważnych konsekwencji dla zdrowia emocjonalnego.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close