Close

Zasady zakupów dla samorządu, jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej

Akceptujemy odroczone formy płatności, cena jest ustalana indywidualnie i zależy od aktualnego kursu waluty, jeśli mowa o aplikacjach spoza Polski. Ceny są kalkulowane indywidualnie w zależności od konkretnego zamówienia, ilości posiadancynlicencji czy przejście z produktu innej firmy.

W zapytaniu o oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające powinny znaleźć się następujące informacje:
  • produkt będący przedmiotem zapytania wraz z ilością licencji i czasem obowiązywania,
  • obecnie posiadany produkt wraz z ilością licencji i czasem obowiązywania,
  • numer licencji aktualnego oprogramowania,
  • odbiorca oprogramowania,
  • płatnik faktury.
W późniejszym etapie może być konieczna faktura zakupu aktualnego oprogramowania.

Close