Close

Nieautoryzowany dostęp

Nieautoryzowany dostęp odnosi się do sytuacji, w której osoba lub aplikacja uzyskuje dostęp do informacji lub zasobów bez upoważnienia lub zgody właściciela tych informacji lub zasobów. Taki dostęp może być celowy lub przypadkowy, ale w każdym przypadku może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak utrata poufności, naruszenie prywatności, kradzież tożsamości, szkody finansowe lub szkody wizerunkowe. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do informacji, organizacje muszą stosować odpowiednie metody i technologie, takie jak zabezpieczenia sieciowe, uwierzytelnianie i autoryzacja, szyfrowanie danych oraz oprogramowanie antywirusowe. W przypadku wykrycia nieautoryzowanego dostępu, należy natychmiast podjąć odpowiednie kroki, takie jak wyłączenie lub odłączenie zasobów, zmiana haseł lub powiadomienie właściwych organów, takich jak policja lub organy regulacyjne. Ważne jest również, aby organizacje przeprowadzały regularne audyty bezpieczeństwa danych, aby zidentyfikować ewentualne luki w systemach bezpieczeństwa i podejmować odpowiednie kroki w celu ich usunięcia.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close