Close

Klaster High Availability

Klaster high availability (wysokiej dostępności) to zespół połączonych ze sobą węzłów, które działają równolegle i stanowią jedno logiczne urządzenie. Głównym celem klastera high availability jest zapewnienie ciągłego działania usług, aplikacji lub systemów, nawet w przypadku awarii jednego lub więcej węzłów.

Klastry high availability są często stosowane w systemach krytycznych, takich jak serwery Internetowe, systemy bankowe, centra danych i wiele innych, gdzie czas przestoju musi być minimalny, a awarie systemu mogą prowadzić do poważnych strat finansowych lub strat wizerunkowych.

W przypadku klastrów high availability, węzły są połączone ze sobą w sposób redundantny, a systemy zarządzające klastrem są w stanie automatycznie wykrywać awarie i przełączać usługi na zdrowe węzły w celu zapewnienia ciągłego działania. Dzięki temu w przypadku awarii jednego z węzłów, usługi są automatycznie przenoszone na pozostałe, które nadal działają, co minimalizuje czas przestoju i wpływ na użytkowników końcowych.

W klasterach high availability ważne jest również, aby wszystkie węzły miały dostęp do wspólnych zasobów, takich jak bazy danych, pamięć masowa czy pamięć RAM, co umożliwiają szybkie i łatwe przełączanie się pomiędzy węzłami w przypadku awarii.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close