Close

Certyfikat autentyczności

Certyfikat autentyczności, w skrócie COA, to dokument potwierdzający oryginalność i legalność produktu lub usługi. Certyfikat autentyczności zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktu, takie jak numer seryjny, data wydania, nazwa producenta oraz informacje o licencji. COA jest szczególnie ważny w przypadku produktów komputerowych, takich jak systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe i narzędzia programistyczne, ponieważ pozwala na legalne korzystanie z tych produktów oraz zapobiega nielegalnej dystrybucji i piractwu. Certyfikat autentyczności jest zazwyczaj dostarczany wraz z produktem lub usługą, a jego utrata lub uszkodzenie może skutkować niemożliwością potwierdzenia legalności produktu. W takim przypadku, istnieje konieczność uzyskania kopii COA od producenta lub sprzedawcy produktu. W przypadku niektórych usług, takich jak certyfikaty SSL, COA stanowi ważny dokument potwierdzający, że dany certyfikat został wydany przez zaufaną organizację i zapewnia bezpieczeństwo transakcji internetowych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close