Close

GitLab

Platforma do zarządzania cyklem życia oprogramowania - GitLab umożliwia zarządzanie kodem, śledzenie zadań, wersjonowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji. Jest to system kontroli wersji oparty na Git oraz narzędzie do zarządzania projektami.

GitLab oferuje wiele funkcji, w tym:

  1. Repozytoria kodu: GitLab zapewnia centralne repozytorium kodu, które umożliwia zarządzanie i wersjonowanie kodu. Użytkownicy mogą łatwo tworzyć, klonować i udostępniać repozytoria.

  2. System śledzenia problemów: Platforma oferuje narzędzie do śledzenia i zarządzania problemami i zadaniami zespołu. Użytkownicy mogą tworzyć nowe zadania, przypisywać je do członków zespołu, śledzić postęp i dodawać komentarze.

  3. Współpraca zespołowa: GitLab ułatwia współpracę między członkami zespołu poprzez udostępnianie i recenzowanie kodu, dyskusje na temat zmian, możliwość wnioskowania o zmiany i łączenie gałęzi kodu.

  4. Automatyzacja wdrażania: Platforma umożliwia automatyzację procesu wdrażania aplikacji poprzez integrację z narzędziami CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment). Użytkownicy mogą definiować i konfigurować etapy testowania, kompilacji i wdrażania swoich aplikacji.

  5. Integracje z narzędziami zewnętrznymi: GitLab integruje się z wieloma innymi narzędziami i usługami, takimi jak Slack, JIRA, Jenkins, Kubernetes i wiele innych, aby zapewnić łatwą integrację i ciągłość pracy.

GitLab jest dostępny w różnych wersjach, w tym jako wersja hostowana w chmurze (GitLab.com) oraz jako wersja do samodzielnego hostowania na własnych serwerach (GitLab Community Edition i GitLab Enterprise Edition).

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close