Close

AJAX

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) to technika programistyczna wykorzystywana w tworzeniu dynamicznych stron internetowych, która umożliwia asynchroniczne pobieranie danych z serwera i aktualizację treści na stronie bez konieczności odświeżania całej strony.

AJAX wykorzystuje kombinację języka JavaScript, języka XML (choć obecnie często zamiast XML używa się formatu JSON) oraz różnych technologii internetowych, takich jak XMLHttpRequest, Fetch API i inne, w celu nawiązywania komunikacji między przeglądarką a serwerem.

Technika AJAX umożliwia interaktywność na stronie internetowej, gdzie użytkownik może wykonywać różne akcje, takie jak wysyłanie formularzy, klikanie przycisków, wczytywanie danych, bez konieczności przeładowywania całej strony. Dzieje się to poprzez wysłanie asynchronicznych żądań do serwera i odbiór odpowiedzi w tle, a następnie aktualizację odpowiednich fragmentów strony.

Zalety AJAX obejmują szybkość, responsywność i lepsze doświadczenie użytkownika. Pozwala to na bardziej płynne i dynamiczne interakcje na stronach internetowych, eliminując opóźnienia związane z przeładowywaniem całej strony przy każdej interakcji.

AJAX znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak formularze interaktywne, ładowanie danych na żądanie, filtrowanie, paginacja, autouzupełnianie, walidacja danych, rozmowy w czasie rzeczywistym i wiele innych. Umożliwia to tworzenie bardziej interaktywnych i responsywnych aplikacji internetowych.

Wraz z rozwojem technologii webowych, AJAX stał się integralną częścią nowoczesnego front-endu, a wiele frameworków i bibliotek, takich jak jQuery, React, Vue.js, Angular, oferuje wbudowane funkcje i ułatwienia w implementacji AJAX.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close