Close

Interfejs

Interfejsem nazywamy połączenie między dwoma urządzeniami lub systemami, które umożliwia im komunikację i wymianę informacji. Gdy mowa o interfejsie można rozróżnić: interfejsy programowe, elektroniczne, graficzne i inne.

W elektronice, interfejs jest zwykle definiowany jako zestaw sygnałów, protokołów i złącz, które umożliwiają komunikację między różnymi urządzeniami, takimi jak komputery, drukarki, karty sieciowe, dyski twarde, klawiatury, myszy i wiele innych.

W programowaniu, interfejs jest zwykle zdefiniowany jako zestaw funkcji lub metod, które mogą być wywoływane przez programy, aby uzyskać dostęp do innych programów lub bibliotek. Interfejsy programistyczne umożliwiają programistom tworzenie aplikacji, które wykorzystują funkcjonalność innych programów lub usług, bez konieczności znać szczegóły ich implementacji.

W grafice użytkowej, interfejs oznacza zwykle sposób, w jaki użytkownicy współpracują, a właściwie używają oprogramowania, na przykład poprzez przyciski, menu, pola tekstowe i inne elementy interfejsu użytkownika. W każdym kontekście, interfejsy są ważne, ponieważ umożliwiają różnym systemom komunikację i wymianę informacji.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close