Close

Bandwidth

Bandwidth lub po polsku "szerokość pasma", jest to ilość danych, które mogą być przesłane przez łącze sieciowe w jednostce czasu. Szerokość pasma jest mierzona w jednostkach bitów na sekundę (bps), kilobitów na sekundę (kbps), megabitów na sekundę (Mbps) lub gigabitów na sekundę (Gbps).

Szerokość pasma jest ważnym czynnikiem w sieciach komputerowych, ponieważ wpływa na szybkość przesyłania danych między urządzeniami sieciowymi. Im większa szerokość pasma, tym większa ilość danych może być przesłana w jednostce czasu, co oznacza szybsze przesyłanie plików, stron internetowych, wideo itp.

Szerokość pasma jest ograniczona przez różne czynniki, takie jak technologia sieciowa, jakość sygnału, liczba użytkowników, czas przesyłu itp.

W przypadku sieci kablowych, na przykład w sieciach LAN, szerokość pasma jest zwykle stała i zależy od maksymalnej przepustowości kabla. W przypadku sieci bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi, szerokość pasma zwykle zależy od jakości sygnału i liczby użytkowników korzystających z sieci w danym czasie. W przypadku usług Internetowych, takich jak dostęp do Internetu lub hosting stron internetowych, dostawcy usług zwykle określają limity szerokości pasma, które użytkownicy mogą wykorzystać. Wysoka szerokość pasma jest zazwyczaj bardziej kosztowna niż niska, co wpływa na ceny usług internetowych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close